Villkor

Hos oss på Odlingskragen kan du endast handla via vår hemsida.
Organisationsnummer: 556555-0935

Minsta beställningsbelopp som expedieras är 19 kr.

I priserna ingår moms med 25%.

Alla varor förblir Odlingskragens egendom till dess full betalning kommit bolaget tillhanda.

Vi förbehåller oss rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Odlingskragen.se lider ekonomisk skada, polisanmäls. Odlingskragen.se friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Odlingskragen.se sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer.

Betalning görs mot Shopifys egna betalnings gateway Shopify Payments.

Där finns alternativen kortbetalning, klarna, shop pay, apple pay och google pay.

 

Kortbetalning:

Vi accepterar visa, matercard och maestro kort. Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen.

Klarna:

Vid betalning med klarna får du som kund välja att betala nu, mot faktura eller att delbetala ditt köp. Vid vald betalningsform omdirigeras du som kund till klarna där du slutför ditt köp.

Betala direkt via Klarna                                                                                                    

Faktura via Klarna - Faktureringsavgift 39 kronor.
Detta alternativ ger dig som kund 14 dagars kredit. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, för närvarande 50 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia sker och leverans sker endast till folkbokförd adress.

Delbetalning via Klarna - om beloppet överstiger 1.000 kronor.
Odlingskragen.se reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Odlingskragen.se att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande. 

Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 3-10 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag.
Leverans sker med post eller spedition beroende på varans storlek och eller vikt.


Vi använder oss av DHL och Posten.


Leverans av beställd vara enligt order. I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Odlingskragen.se köpevillkor.
Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Odlingskragen.se per e-post.

Ej uthämtad vara
För alla paket som inte hämtas ut debiterar Odlingskragen.se kunden en avgift på 300 kr. Avgiften motsvarar de faktiska kostnaderna för returfrakt, expeditionsavgift och hantering, sammanlagt. Om du ångrat dig när paketet har skickats från oss måste du hämta ut paketet på ditt utlämningsställe och skicka tillbaka det till oss. Om paketet inte hämtas ut blir det automatiskt registrerat som ej uthämtat och debiteras därefter. Att returnera paketet är billigare än att inte hämta ut det.

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer
Vid retur eller byte av varor betalar du själv returfraktkostnaden tillbaka till oss. När vi fått tillbaka varan och konstaterat att den inte är skadad, betalar vi tillbaka det belopp du betalat samt avgifter. Om du beställt fler varor än den du returnerat betalar vi dock inte tillbaka avgifterna (detta beror på att avgifterna är samma oavsett hur många varor man beställt). Om det rör sig om en reklamation på grund av skadad vara eller att vi expedierat fel vara återbetalar vi dig returfrakten samtidigt som vi återbetalar det du lagt ut för varan. Även den ursprungliga fraktkostnaden om den reklamerade varan var den enda produkten du hade beställt och vi ej haft möjlighet att ersätta den felaktiga eller skadade varan.

Odlingskragen står för transportrisken för dina beställningar ut till dig. Och du som kund är ansvarig för försändelser tillbaka till oss.

Skulle din order inte kunna skickas i tid t.ex på grund av fel kontaktar vi dig och du har då rätt att häva ditt köp.


Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Odlingskragen.se reklamationsavdelning på telefon 0513-23290, via e-post info@odlingskragen.se eller via denna hemsida och uppge order-id samt orsak till reklamationen.


Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar. Vid samtliga fall då en vara returneras till Odlingskragen.se skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas.
Defekta produkter som returernas till Odlingskragen.se bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas.


För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Odlingskragen.se har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur.
I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras.


Odlingskragen.se förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig. Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen.
Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd.
Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Odlingskragen.se för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten. Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Om en vara är transportskadad skall Odlingskragen.se kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.


Transportskador

Är paketet och/eller innehållet skadat när du får det, anmäl det genast på platsen.

Leveranssäkerhet

Odlingskragen skickar alltid en orderbekräftelse till mailen du angivit innan vi skickar varorna till dig.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Odlingskragen.se kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Odlingskragen.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal

Övrigt

Odlingskragen.se förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Odlingskragen.se rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Odlingskragen.se skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.