Byggtips

 Det är egentligen bara din fantasi som sätter gränser för hur du kan använda din odlingskrage.
På den här sidan kommer vi samla lite olika idéer i bild och text som kan ge dig inspiration.
Etageodlingar
Det första exemplet till vänster, etageodling, har vi använt ett standardpaket och kompletterat med 
fyra stycken kragsidor 800 mm långa.
Till det högra, "Båten", har vi använt ett standardpaket och kompletterat med fem stycken kragsidor 
800 mm långa. Fyra av dem till hytten och en till båtens för.
Olika former
På exemplet till vänster har vi monterat ihop sex stycken kragsidor, 800 mm långa, till en sexkantig odlingskrage. 
Den till höger tre sidor 800 mm monterat som en trekant.